Bærekraftig håndverk

Slagordet til Norgeshus Stormbygg er «bærekraftig håndverk». Bærekraft betyr å imøtekomme både dagens, mens også fremtidens, behov. Det gjelder ikke bare miljø og klima, men også økonomisk og sosialt.

I 2023 har vi fått et fornyet fokus på bærekraft. Vi startet året med å bli miljøfyrtårnsertifisert, og nå er bilparken i ferd med å gå gjennom en totalforvandling.

Tiden med våre store dieselbiler er forbi, og vi har gått til innkjøp av splitter nye el-biler fra Toyota. Fire nye el-billadere er montert ved lageret vårt like utenfor Måløy sentum. 

Ikke bare er det bedre for miljøet, det gir oss også lavere kostnader. Vinn-vinn! Vi gleder oss over utviklingen.