Europas 10. beste arbeidsplass

Natt til 22. september kom resultatene fra Great Place To Work – og vår kjede Norgeshus ble kåret til Europas 10. beste arbeidsplass, av hele 3000 bedrifter! Utmerkelsen er basert på hva se ansatte selv sier om sin arbeidshverdag.

Norgeshus Stormbygg er utrolig stolte over resultatene. Vi jobber for og ønsker at de ansatte skal ha det godt på jobb. Under Norgeshus-kongressen i april 2023 fikk Stormbygg tildelt prisen for beste arbeidsplass blant Norgeshus-forhandlerne.

Hva er arbeidsmiljøet i Norgeshus kjent for?

Arbeidsmiljø dreier seg om hvordan du organiserer,
planlegger og gjennomfører arbeidshverdagen. Opplever man trygghet på jobben? Blir du sett? Bidrar du inn i bedriften med din kompetanse og blir du hørt? Er det tillit og rettferdighet i bedriften? Stolthet og annerkjennelse er andre faktorer som blir vektlagt når ansatte skal svare på hvordan de har det på arbeidsplassen. 

I Norgeshus svarer for eksempel 82% av de ansatte at de føler seg involvert i viktige beslutninger som tas i arbeidshverdagen. Gjennomsnittet i norsk arbeidsliv for øvrig er 52%.

Involvering av de ansatte er nøkkelfaktoren for å få de beste
resultatene, sier Vivi Fuhr Hjelde i Norgeshus. 

-Vi skal fortsette å involvere ansatte, og vi skal fortsette å jobbe for at alle i Norgeshus har det best mulig på jobb hver eneste dag.

Se listen over Europas beste arbeidsplasser her.