Asbestsanering

Stormbygg har godkjenning for innvendig og utvendig sanering. Vi har erfaring fra flere slike prosjekter, fra branntomter og riving, industribygg, rehabilitering av offentlige bygg og private boliger.

Referanseprosjekt