Asbestsanering

Fra kartlegging og analyse, til innvendig og utvendig sanering. Vi utfører effektiv og kvalitetssikret asbestsanering av boliger og bygg.

Asbest er klassifisert som et helsefarlig stoff, og er skadelig når det pustes inn. Materiale ble tidligere brukt i bygninger og boliger, og eksisterer fortsatt på mange tomter. Utfordringen kommer, når slike bygg skal vedlikeholdes, rehabiliteres eller rives. Stormbygg AS har godkjenning for utvendig og innvendig sanering av asbest, via Arbeidstilsynet. Vi har erfaring fra flere slike prosjekter, fra branntomter og riving, industribygg, rehabilitering av offentlige bygg og private boliger. Med hovedkontor på Måløy, utfører vi asbestsanering i nærliggende områder. Kontakt for konsultering, rundt ditt oppdrag.

Prosessen

Tilnærming for sanering av asbest, er noenlunde lik mellom prosjekter.

  • Kartlegging og analyse
  • Utarbeidelse av miljøsaneringsrapport
  • Prisoverslag og tilbud
  • Varsling og oppfølging mot ansvarlige offentlige etater
  • Utvendig og innvendig sanering
  • Sikring og forsegling
  • Deklarering og levering på gjenvinningsstasjon

Trygg håndtering, effektiv gjennomførelse

Asbest er klassifisert som helseskadelig, og må håndteres deretter. Det er strenge retningslinjer for personell som skal håndtere stoffet, med tanke på bruk av riktig verneutstyr, forsegling/pakking og deponering av avfallet. Stormbygg AS har gode rutiner, som sikrer ansatte, miljø og nærliggende omgivelser. Samtidig som jobben utføres effektivt og grundig. Med base på Vågsøy i Sogn og Fjordane, er vårt naturlige nedslagsfelt ca. to timers kjøring fra hovedkontoret. Utfører oppdrag for private, næringsliv og offentlige etater. Kontakt oss for konsultering på asbestsanering.

Andre tjenester:  Landbruksbygg  Betongarbeid  Tømrerarbeid  Totalentreprise  Stålbygg  Ny boliger