Betongsaging og sliping

Utfører betongsaging, betongsliping og kjerneboring. Gulv, fasader og andre type mur og betong konstruksjoner.