Landbruksbygg

Moderne landbruksbygg med god arealutnyttelse effektiviserer drift og forenkler arbeidshverdagen.

Stormbygg AS er totalleverandør ved levering av driftsbygninger for landbruk. Vi tegner opp, prosjekterer og gjennomfører prosjekter. Med solid erfaring og gjennomføringsevne er vi en trygg partner gjennom hele prosessen. Vi er kompetente på de fleste byggemetoder. Stormbygg AS tilbyr alt fra mindre betongarbeid og tilbygg, til mer omfattende totalentrepriser, hvor vi styrer prosjektet til ferdig sluttresultat. God kommunikasjon, effektiv styring og kvalitet i arbeids gir anvendelige driftsbygg tilpasset bruken. 

Fleksible løsninger tilpasset bruk

Landbruket har ulike behov. Vi tilpsser etter kundens ønsker og setter opp landbruksbygg skreddersydd driftsnytte og formål. Vi leverer blant annet: 

  • Bygg tilpasset drift for melkekyr, gris og sau
  • Redskapslager
  • Lager for korn, potet og grønnsaker
  • Anleggsbygg for melkeproduksjon
  • Mindre tilbygg

Kontakt oss

Tre- og stålkonstruksjoner

Vi utfører oppføring av landbruksbygg i tre og stål. Stålbygg kan settes opp relativt raskt og gir god arealutnyttelse. Innvendig areal tilpasses etter formål. Stålbygg leveres både isolert og uisolert. Hva man bør velge avhenger av behovet. Kontakt oss for konsultering og veiledning rundt ditt prosjekt. Sammen finner vi den beste løsningen.

Kvalitet i prosess og gjennomføring

Stormbygg AS er totaltilbyder ved levering av landbruksbygg. Vi utfører hele prosessen, fra idé-stadiet til ferdig resultat. I samarbeid med våre leverandører settes prosjektet sammen til en helhetlig løsning tilpasset kundens behov og ønsker. Solide materialer, god planlegging og kvalitet i arbeid gir et bra sluttresultat. Vi leverer driftsbygg for landbruket i Nordfjord og omegn. Kontakt oss for veiledning rundt ditt prosjekt.

Andre tjenester:  Totalentreprise  Betongarbeid  Tømrerarbeid  Asbestsanering  Stålbygg  Ny boliger