Miljøkartlegging

Vi kartlegger, tar materialprøver og analyse av byggavfall for å påvise forekomst av skadelige miljøstoffer.

Gamle bygg som skal rehabiliteres eller rives inneholder ofte en rekke stoffer som er skadelige for miljøet. Slike stoffer skal miljøsaneres. Stormbygg AS har godkjenning og kompetanse for å utføre miljøkartlegging, slik at man skaffer seg informasjon om eventuelle skadelige stoffer før rivningsarbeidene kan starte. Med base i Måløy utfører vi oppdrag i nærliggende områder. Ta kontakt for en konsultasjon.

Andre tjenester:  Landbruksbygg  Betongarbeid  Tømrerarbeid  Totalentreprise

Asbestsanering  Ny boliger

Kontakt oss