Miljøkartlegging

Kartlegging, materialprøver og analyse av byggavfall, for å påvise forekomst av skadelige miljøstoffer.

Gamle bygg som skal rehabiliteres eller rives inneholder ofte en rekke stoffer som er skadelige for miljøet. Slike stoffer skal miljøsaneres. Stormbygg AS har godkjenning og kompetanse for å utføre miljøkartlegging, slik at man skaffer seg informasjon om eventuelle skadelige stoffer før rivningsarbeidene kan starte. Med base i Måløy, utfører vi oppdrag i nærliggende områder. Kontakt for konsultering ved oppdrag.

Andre tjenester:  Landbruksbygg  Betongarbeid  Tømrerarbeid  Totalentreprise  Stålbygg  Asbestsanering  Ny boliger