Miljøkartlegging

Gamle bygg som skal rehabiliteres eller rives inneholder ofte en rekke stoffer som er skadelige for miljøet. Slike stoffer skal miljøsaneres. Stormbygg har godkjenning og kompetanse for å utføre miljøkartlegging, slik at man skaffer seg informasjon om eventuelle skadelige stoffer før rivningsarbeidene kan starte.