Stålbygg og haller

Stålbygg er en praktisk og kostnadseffektiv byggemetode som gir fleksibel og god arealutnyttelse.

Stormbygg AS utfører oppsett av stålbygg og stålhaller for industri, næringsliv, landbruk og private. Med vår erfaring og gjennomføringsevne er vi en troverdig partner ved oppføring av stålkonstruksjoner. Bærekonstruksjoner i stål gir mulighet for høy grad av fleksibilitet ved utforming, og settes opp relativt raskt. Stålbygg er en kostnadseffektiv løsning, med god arealutnyttelse. Stålbyggene kan leveres både isolerte og uisolerte.

Stålbygg en smart byggmetode

Hall og bygg av stål er foretrukket i flere bransjer og virksomheter. Byggetiden er kort, med høy grad av fleksibilitet ved utforming og mulighet for optimal arealutnyttelse. Man vil få en ferdig konstruksjon, hvor man selv tilpasser innvendig areal for best bruksnytte. Stålbygg er praktisk for blant annet:

  • Lager
  • Verksted
  • Industrilokaler
  • Fjøs og landbruksbygg
  • Garasjer
  • Båtopplag
  • Maskinhaller
  • Redskapshus

Kontakt oss

Kvalitet i arbeid

Stormbygg AS
er totalleverandør ved oppføring av stålbygg og haller, helt fra planlegging, til anskaffelse av materialer og oppsett av konstruksjon. Vi kan ta oss av hele prosessen fra idé-stadiet til ferdig bygg. Sammen med våre leverandører syr vi sammen hvert prosjekt etter kundens ønsker og behov. Vi bygger stålhall og bygg i alle størrelser og former. Vårt nedslagsfelt er Måløy på Vestlandet, og nærliggende områder. Kontakt oss for rådgivning rundt ditt prosjekt.

Andre tjenester: Totalentreprise Betongarbeid Tømrerarbeid Asbestsanering Landbruksbygg Ny boliger