Totalentreprise

Fra prosjektering til ferdig utførelse. Som totalentreprise utfører vi byggprosjekter fra planleggingsfase til ferdig gjennomførelse.

Sammen med samarbeidspartnere, gjennomfører vi prosjekter som totalentreprenør. Vi har solid erfaring fra flere type prosjekter, og samarbeider med kompetente aktører innen aktuelle fagområder. Stormbygg AS har sentral godkjenning for ansvarsrett en frivillig kvalitetsordning via Direktoratet For Byggkvalitet. Godkjenningen beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Med hovedkontor på Måløy, utfører vi oppdrag i nærliggende områder.

Fra prosjektering til utførelse

Som totalentreprenør påtar vi oss oppdrag for byggherrer, i offentlig og privat sektor. Sørger for at resultatet oppfyller de beskrevne funksjoner, herunder kravene i lov og forskrift. Innebefatter blant annet:

  • Prosjektering
  • Anskaffelse av materialer
  • Koordinering av faggrupper
  • Gjennomførelse og kontroll

Små og store byggprosjekter

Vi har erfaring med mindre oppdrag, og større mer komplekse byggprosjekter. En allsidig totalentreprise, som effektivt tilpasser seg ulike oppgaver. Gjennomfører blant annet oppføring av:

  • Bolig, leiligheter og garasjeanlegg
  • Landbruksbygg og stålbygg
  • Større næringsbygg for offentlig og privat sektor

God koordinering gir effektiv gjennomførelse

Som ansvarshavende, sørger vi for effektiv koordinering mellom de ulike håndverkere og faggrupper. Resultat blir best, når alle jobber mot samme mål! Som byggherre kan du stole på at vi leverer til avtalt tid, kvalitet og pris. Med solid gjennomføringsevne, og kvalitet i arbeid, er Stormbygg AS en trygg partner for ditt prosjekt. Ta kontakt for prosjekter du vil ha realisert.

Andre tjenester:  Landbruksbygg  Betongarbeid  Tømrerarbeid  Asbestsanering  Stålbygg  Ny boliger